Διαδρομή: Η διαδρομή του αγώνα των 21,1 χλμ. είναι επίπεδη χωρίς υψομετρικές  διαφορές.

Προφίλ διαδρομής: https://connect.garmin.com/modern/activity/1234374301