Φόρμα Εγγραφής Παιδικού Αγώνα & Αγώνα ΑΜΕΑ

Αγώνας
Στοιχεία Δρομέα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Στοιχεία Εγγραφής
Όροι Χρήσης

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών (Γραμματεία), οι ανήλικοι δρομείς, θα πρέπει να προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα, προκειμένου να παραλάβουν τον αθλητικό τους εξοπλισμό. (Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα - Κηδεμόνα)

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών (Γραμματεία), οι ανήλικοι δρομείς, θα πρέπει να προσκομίσουν την υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα, προκειμένου να παραλάβουν τον αθλητικό τους εξοπλισμό. (Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα - Κηδεμόνα)